«Ky material nga Brawl Stars është jozyrtare dhe nuk miratohet nga Supercell. Për më shumë informacion, shihni Politikën e Përmbajtjes së Faneve të Supercell ».

Politika e privatësisë

PRIVACY POLICY

Nëse jeni këtu, sepse doni të dini më shumë rreth detyrimeve dhe të drejtave që korrespondojnë me ju si përdorues të kësaj faqe në internet https://www.gemasbrawlstars.es/dhe kjo është shumë e mirë. Detyra jonë është të informojmë ju dhe tuajin që të informoheni siç duhet.

Në këtë Politikë të Privatësisë ne do t'ju informojmë me transparencë të plotë në lidhje me qëllimin e kësaj faqe interneti dhe gjithçka që ndikon në të dhënat që ju na ofroni, si dhe detyrimet dhe të drejtat që korrespondojnë me ju.

Për të filluar, duhet të dini që kjo faqe në internet është në përputhje me rregulloret aktuale në lidhje me mbrojtjen e të dhënave, të cilat ndikojnë në të dhënat personale që ju na ofroni me pëlqimin tuaj të shprehur dhe cookies që përdorim për ta bërë këtë faqe interneti të funksionojë siç duhet dhe mund të zhvillojë veprimtarinë e saj.

Në mënyrë të veçantë, kjo faqe në internet është në përputhje me rregulloret e mëposhtme:

El RGPD (Rregullorja (BE) 2016/679 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e 27 Prillit 2016 për mbrojtjen e personave fizikë) e cila është rregullorja e re e Bashkimit Evropian që unifikon rregulloren e përpunimit të të dhënave personale në vende të ndryshme të BE-së.

La LOPD (Ligji Organik 15/1999, datë 13 Dhjetor, për Mbrojtjen e të Dhënave Personale y Dekreti Mbretëror 1720/2007, i 21 Dhjetorit, Rregullorja për zhvillimin e LOPD) që rregullon trajtimin e të dhënave personale dhe detyrimet që duhet të marrin përsipër ata që janë përgjegjës për një faqe në internet ose blog gjatë administrimit të këtij informacioni.

La LSSI (Ligji 34/2002, i 11 korrikut, për Shërbimet e Shoqërisë së Informacionit dhe Tregtisë Elektronike) që rregullon transaksionet ekonomike me mjete elektronike, siç është rasti me këtë blog.

T DHNAT E IDENTIFIKIMIT

Personi përgjegjës dhe pronari i kësaj faqe interneti është Luaj Kakao

  • Emri: Luaj Kakao
  • Aktiviteti i faqes në internet: shpërndarja e përmbajtjes në lidhje me Brawl Stars, kampion reklamimi, dhe rekomandim të produkteve partnere.
  • posta elektronike: [email mbrojtur]

Të dhënat që na jepni me pëlqimin tuaj dhe në përputhje me përdorimin e përcaktuar në këtë Politikë të Privatësisë, do të përfshihen në një skedar të automatizuar të regjistruar rregullisht në Agjencinë Spanjolle për Mbrojtjen e të Dhënave, në të cilën personi përgjegjës për skedarin në fjalë është: PlayCacao. Kjo do të thotë që të dhënat tuaja janë të sigurta, sipas asaj që përcakton ligji.

Të dhënat personale që ju na jepni, gjithmonë me pëlqimin tuaj të shprehur, do të ruhen dhe përpunohen për qëllimet e parashikuara dhe të përshkruara më poshtë në këtë Politikë të Privatësisë, deri në kohën kur ju kërkoni nga ne që t'i fshijmë ato..

Ju informojmë se kjo Politikë e Privatësisë mund të modifikohet në çdo kohë, në mënyrë që ta adaptojë atë me ndryshimet legjislative ose ndryshimet në aktivitetet tona, me atë të botuar në çdo kohë në internet që është në fuqi. Një modifikim i tillë do t'ju njoftohet para aplikimit të tij.

KUSHTET E P USRDORIMIT

Ju duhet ta dini, për paqen tuaj të mendjes, që ne gjithmonë do t'ju kërkojmë pëlqimin tuaj të shprehur për të mbledhur të dhënat tuaja për qëllimin përkatës të specifikuar në secilin rast, që nënkupton që, nëse jepni atë pëlqim, ju keni lexuar dhe pranuar këtë Politikë të Privatësisë.

Në momentin që ju përdorni dhe përdorni këtë faqe në internet, ju supozoni gjendjen tuaj të përdoruesit me të drejtat dhe detyrimet tuaja përkatëse.

Nëse jeni mbi 13 vjeç, mund të regjistroheni si përdorues në këtë faqe interneti pa pëlqimin paraprak të prindërve ose kujdestarëve tuaj.

Nëse jeni nën moshën 13 vjeç, do t'ju duhet pëlqimi i prindërve ose kujdestarëve tuaj për të përpunuar të dhënat tuaja personale.

Regjistrimi dhe qëllimi i të dhënave tuaja

Në varësi të formës ose seksionit që ju qaseni, ne do të kërkojmë ekskluzivisht të dhënat e nevojshme për qëllimet e përshkruara më poshtë. Në çdo kohë, ju duhet të jepni pëlqimin tuaj të qartë, kur ne kërkojmë informacione personale për qëllimet e mëposhtme:

  • Qëllimet specifike që tregohen veçanërisht në secilën nga faqet ose pjesët ku shfaqet forma e regjistrimit ose kontakti elektronik.
  • Në përgjithësi, për të përmbushur kërkesat tuaja, komentet, pyetjet ose çfarëdo lloj kërkese që ju bëni si përdorues përmes ndonjë prej formave të kontaktit që ne i bëjmë në dispozicion për ju
  • Të informoj për pyetjet, kërkesat, aktivitetet, produktet, lajmet dhe / ose shërbimet; përmes postës elektronike, faksit, Whatsapp, Skype, telefonit të siguruar, sms dhe mms.
  • Për t'ju dërguar komunikime komerciale ose reklamuese përmes çdo mjeti tjetër elektronik ose fizik që bëjnë të mundur komunikimet.

Këto komunikime gjithmonë do të lidhen me produktet, shërbimet, lajmet ose promovimet tona, si dhe me ato produkte ose shërbime që ne mund t'i konsiderojmë me interes për ju dhe që mund të ofrohen nga bashkëpunëtorë, kompani ose "partnerë" me të cilët kemi marrëveshje bashkëpunimi promovuese ose tregtare.

Nëse është kështu, ne garantojmë që këta palë të treta kurrë nuk do të kenë qasje në të dhënat tuaja personale, me përjashtimet e pasqyruara më poshtë, në çdo rast këto komunikime janë bërë nga PLAYCACAO, si pronar i faqes në internet.

Kjo faqe në internet shfaq produkte të bashkëpunimit të palëve të treta. Konkretisht nga Amazon.

Kjo do të thotë që kur të klikoni në "Bleni Tani" ose të ngjashme, do të ridrejtoheni në faqen ku ofrohen produktet. 

Në këtë rast, duhet të dini se ne ofrojmë dhe lehtësojmë vetëm lidhje me faqet dhe / ose platformat e këtyre palëve të treta ku mund të blihen produktet që tregojmë, në mënyrë që të lehtësojmë kërkimin dhe blerjen e tyre të lehtë.

Këto faqe të lidhura dhe të palëve të treta nuk janë rishikuar ose janë nënshtruar kontrolleve ose rekomandimeve nga ne, kështu që në asnjë rrethanë PLAYCACAO do të mbahet përgjegjës për përmbajtjen e këtyre faqeve në internet, për përgjegjësitë që rrjedhin nga përdorimi i tyre në të gjitha fushat, as për masat e marra në lidhje me privatësinë e përdoruesit, trajtimin e të dhënave të tyre personale ose të tjerëve që mund të përcaktohen.

Për të gjitha këto arsye, ju rekomandojmë të lexoni me kujdes dhe paraprakisht të gjitha kushtet e përdorimit, kushtet e blerjes, politikat e privatësisë, njoftimet ligjore dhe / ose të ngjashme me këto site të lidhura përpara se të vazhdoni të blini këto produkte ose të përdorni faqet e internetit. .

Saktësia dhe vërtetësia e të dhënave

Si përdorues, ju jeni përgjegjës vetëm për vërtetësinë dhe modifikimin e të dhënave që ju dërgoni PLAYCACAO, duke na çliruar nga çdo përgjegjësi në këtë drejtim.

Me fjalë të tjera, është përgjegjësia juaj të garantoni dhe t'i përgjigjeni në çdo rast saktësinë, vlefshmërinë dhe vërtetësinë e të dhënave personale të dhëna, dhe ju merrni përsipër t'i mbani ato të azhurnuara siç duhet.

Në përputhje me atë që është shprehur në këtë Politikë të Privatësisë, ju pranoni të jepni informacion të plotë dhe të saktë në formën e kontaktit ose pajtimit.

PDRMBLEDHJE E NUBNSHTETIMIT DHE E DREJTA E P WITHRDITIMIT

Si pronar i të dhënave që na keni dhënë ne, ju mund të ushtroni të drejtat tuaja të aksesit, korrigjimit, anulimit dhe kundërshtimit në çdo kohë, duke dërguar një email në [email mbrojtur] dhe bashkëngjitni një fotokopje të dokumentit tuaj të identitetit si provë e vlefshme.

Po kështu, mund të çabonoheni në çdo kohë për të ndaluar marrjen e gazetës tonë ose të ndonjë komunikimi tjetër tregtar, direkt nga e njëjta email që keni marrë ose duke na dërguar një email në [email mbrojtur]

HYRJE N D TAT DHNAT NGA Llogaritja e tretë e palëve

Në mënyrë që të ofrojmë shërbime të domosdoshme për funksionimin dhe zhvillimin e aktiviteteve të kësaj faqe në internet, ju informojmë se ndajmë të dhëna me ofruesit e mëposhtëm të shërbimeve nën kushtet përkatëse të tyre të privatësisë.

Ju mund të jeni të sigurt se këto palë të treta nuk do të jenë në gjendje të përdorin informacionin e përmendur për ndonjë qëllim tjetër që nuk rregullohet në mënyrë të veçantë në marrëdhëniet tona me ta, në bazë të rregullave të zbatueshme për mbrojtjen e të dhënave personale.

Kjo faqe në internet është pritur në https://sered.net/, me markë tregtare Sered Hosting Professional, i cili ofron shërbimet e pritjes në mënyrë që të mund të keni qasje dhe të lundroni në faqen tonë. Ju mund të kontrolloni politikën e privatësisë dhe aspektet e tjera ligjore të kësaj kompanie në lidhjen e mëposhtme: https://sered.net/politica-de-privacidad.

Uebfaqja jonë përdor serverë reklamash për të siguruar përmbajtjen tregtare që shihni në faqet tona. Këta serverë reklamimi përdorin cookie që ju lejojnë të përshtatni përmbajtjen e reklamave në profilet demografike të përdoruesve:

Google Analytics:

Google Analytics është një shërbim i analitikës në internet i siguruar nga Google, Inc., një kompani Delaware zyra kryesore e së cilës është në 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Shtetet e Bashkuara ("Google").

Google Analytics përdor "cookie", të cilat janë skedarë teksti të vendosur në kompjuterin tuaj, për të ndihmuar në uebfaqen të analizojë se si përdoruesit përdorin uebfaqen.

Informacioni i gjeneruar nga cookie në lidhje me përdorimin tuaj të faqes në internet (përfshirë adresën tuaj IP) do të transmetohet dhe arkivohet drejtpërdrejt nga Google. Google do të përdorë këtë informacion në emrin tonë në mënyrë që të mbajë gjurmët e përdorimit tuaj të faqes në internet, përpilimin e raporteve për veprimtarinë e faqes në internet dhe ofrimin e shërbimeve të tjera që lidhen me veprimtarinë e faqes në internet dhe përdorimin e Internetit.

Google mund të transmetojë informacionin e thënë palëve të treta kur kërkohet me ligj, ose kur palët e treta tha se proceset e informacionit në emër të Google. Google nuk do ta lidhë adresën tuaj IP me asnjë të dhënë tjetër që ka.

Si përdorues, dhe në ushtrimin e të drejtave tuaja, ju mund të refuzoni trajtimin e të dhënave ose informacionit duke refuzuar përdorimin e cookies duke zgjedhur cilësimet e duhura në shfletuesin tuaj, megjithatë, duhet të dini se nëse e bën këtë, mund të mos jeni në gjendje të përdorni funksionalitetin e plotë të kësaj faqe në internet.

Duke përdorur këtë faqe interneti, sipas informacionit të dhënë në këtë Politikë të Privatësisë, ju pranoni përpunimin e të dhënave nga Google në mënyrën dhe për qëllimet e treguara. 

Për më shumë informacion, mund të kontrolloni politikën e privatësisë të Google en https://www.google.com/intl/es/policies/privacy/.

Google Adsense:

Google, si një ofrues i lidhur, përdor cookie për të shërbyer reklama në këtë uebfaqe. Ju mund të çaktivizoni përdorimin e cookie DART përmes reklamës Google dhe të përdorni politikën e privatësisë së rrjetit të përmbajtjes: https://www.google.com/intl/es/policies/privacy/.

Google përdor kompanitë e reklamave partnere për të shërbyer reklama kur vizitoni faqen tonë të internetit. Këto kompani mund të përdorin informacionin që ata marrin nga vizitat tuaja në këtë dhe në faqet e tjera të internetit (duke mos përfshirë emrin tuaj, adresën, adresën e emailit ose numrin e telefonit) për t'ju shërbyer me reklama për produkte dhe shërbime me interes për ju.  

Duke përdorur këtë faqe interneti, ju pranoni përpunimin e të dhënave nga Google në mënyrën dhe për qëllimet e treguara.

Nëse doni të dini më shumë rreth përdorimit të cookies dhe praktikave të mbledhjes së informacionit dhe procedurave të pranimit ose refuzimit, shihni politikën tonë të cookie-ve.

MASAT E SIGURIS

Si pronar i faqes në internet, PLAYCACAO ka miratuar të gjitha masat teknike dhe organizative të nevojshme për të garantuar sigurinë dhe integritetin e të dhënave personale që përpunojnë, si dhe për të parandaluar humbjen, ndryshimin dhe / ose hyrjen e tij nga palët e treta të paautorizuara. 

Ju kujtojmë se, për më shumë informacion, mund të konsultoheni në tonë njoftim ligjor y Politika e cookies.

es Spanish
X