Ochrana osobných údajov

PRIVÁTNE POLITIKA

Ak ste tu, je to preto, že sa chcete dozvedieť viac o povinnostiach a právach, ktoré vám ako používateľovi tejto webovej stránky zodpovedajú https://www.gemasbrawlstars.es/a to je veľmi dobré. Našou povinnosťou je informovať vás a vašich, aby ste boli riadne informovaní.

V týchto Zásadách ochrany osobných údajov vás budeme s úplnou transparentnosťou informovať o účele tejto webovej stránky a všetkom, čo ovplyvňuje údaje, ktoré nám poskytujete, ako aj o povinnostiach a právach, ktoré vám zodpovedajú.

Na začiatok by ste mali vedieť, že táto webová stránka je v súlade s platnými predpismi o ochrane údajov, ktoré ovplyvňujú osobné údaje, ktoré nám poskytujete s vaším výslovným súhlasom, a súbory cookie, ktoré používame na správne fungovanie tejto webovej stránky a môže rozvíjať svoju činnosť.

Táto webová stránka je konkrétne v súlade s nasledujúcimi predpismi:

El RGPD (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb), čo je nové nariadenie Európskej únie, ktoré zjednocuje reguláciu spracúvania osobných údajov v rôznych krajinách EÚ.

La LOPD (Organický zákon č. 15/1999 z 13. decembra o ochrane osobných údajov y Kráľovský dekrét č. 1720/2007 z 21. decembra, nariadenia o rozvoji LOPD), ktorá upravuje zaobchádzanie s osobnými údajmi a povinnosťami, ktoré musia osoby zodpovedné za web alebo blog prevziať pri správe týchto informácií.

La LSSI (Zákon č. 34/2002 z 11. júla o službách informačnej spoločnosti a elektronickom obchode), ktorá reguluje ekonomické transakcie elektronickými prostriedkami, ako je to v prípade tohto blogu.

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Zodpovedná osoba a vlastník tejto webovej stránky je PlayCacao

  • Názov: PlayCacao
  • Aktivita webových stránok: distribúcia obsahu súvisiaceho s Brawl Stars, vzorka reklamy a odporúčanie pridružených produktov.
  • elektronická pošta: [chránené e-mailom]

Údaje, ktoré nám poskytnete s vašim súhlasom, a v súlade s použitím ustanoveným v týchto Zásadách ochrany osobných údajov, budú začlenené do automatizovaného súboru riadne zaregistrovaného Španielskou agentúrou pre ochranu údajov, v ktorej je zodpovedná osoba za tento súbor: PlayCacao. To znamená, že vaše údaje sú v bezpečí podľa toho, čo ustanovuje zákon.

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, sa vždy s vaším výslovným súhlasom budú uchovávať a spracúvať na účely uvedené a opísané nižšie v týchto zásadách ochrany osobných údajov, až kým nás nepožiadate o ich odstránenie..

Informujeme vás, že tieto Zásady ochrany osobných údajov sa môžu kedykoľvek zmeniť, aby sa prispôsobili novému právnemu predpisu alebo zmenám v našich činnostiach, pričom ten, ktorý je uverejnený kedykoľvek na internete, je platný. Takáto zmena bude oznámená pred jej použitím.

PODMIENKY POUŽÍVANIA

Mali by ste vedieť, že z dôvodu pokoja vás vždy požiadame o váš výslovný súhlas so zhromažďovaním vašich údajov na zodpovedajúci účel uvedený v každom prípade, z čoho vyplýva, že ak dáte tento súhlas, prečítali ste si a prijali tieto zásady ochrany osobných údajov.

V okamihu, keď vstúpite na túto webovú stránku a používate ju, preberáte svoj užívateľský stav s príslušnými právami a povinnosťami.

Ak máte viac ako 13 rokov, môžete sa na tejto webovej stránke zaregistrovať ako užívateľ bez predchádzajúceho súhlasu svojich rodičov alebo opatrovníkov.

Ak máte menej ako 13 rokov, na spracovanie vašich osobných údajov budete potrebovať súhlas svojich rodičov alebo opatrovníkov.

REGISTRÁCIA A ÚČEL VAŠICH ÚDAJOV

V závislosti na formulári alebo sekcii, ku ktorej pristupujete, budeme požadovať výlučne potrebné údaje na účely uvedené nižšie. Vždy, keď požadujete osobné informácie na tieto účely, musíte dať svoj výslovný súhlas.

  • Konkrétne účely, ktoré sú osobitne uvedené na každej zo stránok alebo oddielov, v ktorých sa nachádza registračný formulár alebo elektronický kontakt.
  • Všeobecne platí, že na splnenie vašich požiadaviek, pripomienok, otázok alebo akéhokoľvek druhu žiadosti, ktorú ste ako užívateľ predložili prostredníctvom ktoréhokoľvek z kontaktných formulárov, ktoré vám poskytujeme.
  • Informovať vás o dopytoch, žiadostiach, aktivitách, produktoch, správach a / alebo službách; prostredníctvom e-mailu, faxu, Whatsapp, Skype, poskytovaného telefónu, sms a mms.
  • Posielať vám obchodnú alebo reklamnú komunikáciu akýmkoľvek iným elektronickým alebo fyzickým spôsobom, ktorý umožňuje komunikáciu.

Táto komunikácia bude vždy súvisieť s našimi produktmi, službami, správami alebo propagačnými akciami, ako aj s tými produktmi alebo službami, o ktorých sa môžeme domnievať, že vás zaujímajú a ktoré môžu ponúknuť spolupracovníci, spoločnosti alebo „partneri“, s ktorými máme dohody o propagačnej alebo obchodnej spolupráci.

Ak áno, zaručujeme, že tieto tretie strany nebudú mať nikdy prístup k vašim osobným údajom, s výnimkami uvedenými nižšie, v každom prípade však tieto oznámenia uskutočňujú PLAYCACAO, ako vlastník webových stránok.

Táto webová stránka zobrazuje pridružené produkty tretích strán. Konkrétne z AMAZON.

To znamená, že keď kliknete na „Kúpiť“ alebo podobne, budete presmerovaní na stránku, kde sú produkty ponúkané. 

V takom prípade by ste mali vedieť, že poskytujeme a uľahčujeme iba odkazy na stránky alebo platformy týchto tretích strán, kde je možné zakúpiť produkty, ktoré ukazujeme, aby sme uľahčili ich vyhľadávanie a ľahké získanie.

Tieto prepojené stránky a stránky tretích strán neboli skontrolované ani nepodliehali žiadnym kontrolám ani odporúčaniam, takže za žiadnych okolností to tak nie je PLAYCACAO bude zodpovedný za obsah týchto webových stránok, za zodpovednosti vyplývajúce z ich používania vo všetkých oblastiach, ani za prijaté opatrenia týkajúce sa ochrany súkromia používateľa, zaobchádzania s jeho osobnými údajmi alebo iných, ktoré môžu byť stanovené.

Z týchto dôvodov vám odporúčame, aby ste si pozorne a vopred prečítali všetky podmienky používania, podmienky nákupu, zásady ochrany osobných údajov, právne oznámenia a / alebo podobné odkazy na tieto prepojené stránky skôr, ako budete pokračovať v nákupe týchto produktov alebo používaní webových stránok. ,

PRESNOSŤ A PRAVDEPODOBNOSŤ ÚDAJOV

Ako používateľ nesiete plnú zodpovednosť za pravdivosť a úpravu údajov, ktoré posielate PLAYCACAO, zbavuje nás akejkoľvek zodpovednosti v tejto súvislosti.

Inými slovami, zodpovedáte za to, že v každom prípade zaručíte správnosť poskytnutých osobných údajov a odpoviete na ne, a zaväzujete sa ich pravidelne aktualizovať.

V súlade s tým, čo je vyjadrené v týchto Pravidlách ochrany osobných údajov, sa zaväzujete poskytnúť úplné a správne informácie v kontaktnom alebo predplatnom formulári.

ODSTÚPENIE PREDPISU A PRÁVO NA ODSTÚPENIE

Ako vlastník údajov, ktoré ste nám poskytli, môžete kedykoľvek uplatniť svoje práva na prístup, opravu, zrušenie a námietky zaslaním e-mailu na adresu [chránené e-mailom] a priložte fotokópiu dokladu totožnosti ako platný dôkaz.

Rovnako sa môžete kedykoľvek odhlásiť, aby ste prestali dostávať náš spravodaj alebo inú komerčnú komunikáciu, priamo z toho istého e-mailu, ktorý ste dostali, alebo nám pošlete e-mail na adresu [chránené e-mailom]

PRÍSTUP K ÚDAJOM Z ÚČTU TRETÍCH STRÁN

Za účelom poskytovania služieb nevyhnutne potrebných na prevádzku a rozvoj aktivít tejto webovej stránky vás informujeme, že zdieľame údaje s nasledujúcimi poskytovateľmi služieb za ich zodpovedajúcich podmienok ochrany súkromia.

Môžete si byť istí, že tieto tretie strany nebudú môcť použiť uvedené informácie na žiadny iný účel, ktorý nie je špecificky upravený v našich vzťahoch s nimi na základe platných predpisov o ochrane osobných údajov.

Táto webová stránka je hosťovaná na https://sered.net/, s ochrannou známkou Sered Professional Hosting, ktorá poskytuje hostiteľské služby, aby ste mali prístup a navigáciu na naše stránky. Zásady ochrany osobných údajov a ďalšie právne aspekty tejto spoločnosti môžete skontrolovať na nasledujúcom odkaze: https://sered.net/politica-de-privacidad.

Naša webová stránka používa reklamné servery na poskytovanie komerčného obsahu, ktorý vidíte na našich stránkach. Tieto reklamné servery používajú súbory cookie, ktoré vám umožňujú prispôsobiť reklamný obsah demografickým profilom používateľov:

Google Analytics:

Google Analytics je služba pre webovú analýzu poskytovaná spoločnosťou Google, Inc., spoločnosťou Delaware, ktorej hlavná kancelária je v 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Kalifornia), CA 94043, Spojené štáty americké („Google“).

Google Analytics používa „cookies“, čo sú textové súbory umiestnené vo vašom počítači, ktoré pomáhajú webovej stránke analyzovať, ako používatelia používajú túto webovú stránku.

Informácie generované súborom cookie o vašom používaní webovej stránky (vrátane vašej adresy IP) bude spoločnosť Google priamo prenášať a archivovať. Spoločnosť Google použije tieto informácie v našom mene na účely sledovania vášho používania webových stránok, zostavovania správ o činnosti webových stránok a poskytovania ďalších služieb súvisiacich s aktivitou webových stránok a používaním internetu.

Spoločnosť Google môže uvedené informácie prenášať tretím stranám, ak to vyžaduje zákon alebo ak uvedené tretie strany spracúvajú tieto informácie v mene spoločnosti Google. Spoločnosť Google nepriradí vašu adresu IP k žiadnym iným údajom, ktoré má.

Ako užívateľ av súlade so svojimi právami môžete odmietnuť zaobchádzanie s údajmi alebo informáciami odmietnutím používania súborov cookie výberom vhodných nastavení vo vašom prehliadači, mali by ste však vedieť, že ak áno, možno nebudete môcť používať úplnú funkčnosť tejto webovej stránky.

Používaním tejto webovej stránky v súlade s informáciami uvedenými v týchto zásadách ochrany osobných údajov súhlasíte so spracovaním údajov spoločnosťou Google spôsobom a na určené účely. 

Viac informácií nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Google en https://www.google.com/intl/es/policies/privacy/.

Google Adsense:

Spoločnosť Google ako pridružený poskytovateľ používa súbory cookie na zobrazovanie reklám na tejto webovej stránke. Používanie súboru cookie DART môžete zakázať prostredníctvom reklamy Google a prístupom k pravidlám ochrany osobných údajov v obsahovej sieti: https://www.google.com/intl/es/policies/privacy/.

Spoločnosť Google používa partnerské reklamné spoločnosti na zobrazovanie reklám pri návšteve našich webových stránok. Tieto spoločnosti môžu použiť informácie, ktoré získajú z vašich návštev na tomto a iných webových stránkach (okrem vášho mena, adresy, e-mailovej adresy alebo telefónneho čísla), aby vám poskytli reklamy na produkty a služby, ktoré sú pre vás zaujímavé.  

Používaním tejto webovej stránky súhlasíte so spracovaním údajov spoločnosťou Google spôsobom a na uvedené účely.

Ak sa chcete dozvedieť viac o používaní súborov cookie, postupoch zhromažďovania informácií a postupoch prijímania alebo odmietania, prečítajte si našu POLITIKU COOKIES.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Ako vlastník webových stránok, PLAYCACAO prijala všetky technické a organizačné opatrenia potrebné na zaručenie bezpečnosti a integrity osobných údajov, ktoré spracúva, ako aj na zabránenie ich straty, zmeny a / alebo prístupu neoprávnenými tretími stranami. 

Pripomíname vám, že pre viac informácií sa môžete obrátiť na naše právne upozornenie y Zásady používania súborov cookie.

es Spanish
X