Прескачане на съдържание

Декларация за поверителност

Бисквитки

В този раздел можете да намерите цялата информация за бисквитките, които използваме: политика Cookies

Вградено съдържание от други уебсайтове

Статиите на този сайт могат да включват вградено съдържание (например видеоклипове, изображения, статии и т.н.). Вграденото съдържание на други уебсайтове се държи по същия начин, както ако посетителят е посетил другия уебсайт.

Тези уебсайтове могат да събират данни за вас, да използват „бисквитки“, да вграждат допълнително проследяване от трети страни и да следят взаимодействието ви с това вградено съдържание, включително проследяване на взаимодействието ви с вграденото съдържание, ако имате профил и сте свързани с него.

Колко дълго съхраняваме данните ви

Ако оставите коментар, коментарът и неговите метаданни се запазват за неопределено време. Това е така, за да можем автоматично да разпознаваме и одобряваме последователни коментари, вместо да ги държим в опашката за модериране.

От потребителите, които се регистрират на нашия уебсайт (ако има такива), ние съхраняваме и личната информация, която предоставят в потребителския си профил. Всички потребители могат да преглеждат, редактират или изтриват личната си информация по всяко време (освен че не могат да променят потребителското си име). Уеб администраторите могат също да преглеждат и редактират тази информация.

Какви права имате върху данните си?

Ако имате акаунт или сте оставили коментари на този уебсайт, можете да поискате да получите файл за износ на личните данни, които имаме за вас, включително всяка информация, която сте предоставили. Можете също да поискате да изтрием всяка лична информация, която имаме за вас. Това не включва данни, които сме длъжни да пазим за административни, правни или защитни цели.

Контакт

За контакти: ContactoGoluego@Gmail.com